Петицію підписали: 0

Адміністратором ваших даних є Інститут правової культури Ордо Юріс.
Дізнатися більше

На підставі Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних і про скасування директив 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних, далі – RODO) повідомляємо, що надані вами персональні дані будуть оброблятися Інститутом зі справ правової культури Ordo Iuris, зареєстрованим у Варшаві, вул. Зельна, 39, 00-108 Варшавата, і Collegium Interarium зареєстрований у Варшаві, вул. Багатела, 12, 00-585 Варшава. (далі – розпорядники даних), з такою метою: (i) подати петицію до Генерального секретаря ООН, до голови Ради ЄС, до президента Польщі та до президента України.(ii) інформування про хід кампанії щодо подання петиції та її наслідки (iii) як частина підтримки постійного контакту з нашим Інститутом стосовно його статутних цілей, зокрема шляхом інформування про організовані громадські акції та можливості підтримки діяльності нашого Інституту. Обробка ваших даних з вищезгаданою метою обумовлена юридично виправданими інтересами, переслідуваними розпорядником відповідно до ст. 6 п. 1 літ. f RODO. Надання ваших даних є добровільним, але не їх ненадання призведе до неможливості подати петицію адресату, інформування про хід кампанії щодо подання петиції та її наслідків або про реалізацію статутних цілей Інституту. До ваших персональних даних можуть мати доступ також суб'єкти, що надають послуги Інституту, зокрема послуги хостингу, ІТ, друку, відправлень, а також платіжні, юридичні, бухгалтерські та кадрові послуги. Надані вами персональні дані не будуть оброблятися автоматизовано, в тому числі у формі профілювання. Ваші персональні дані зберігатимуться не довше, ніж протягом строку дії будь-яких претензій, передбачених загальнозастосовним законодавством. Розпорядник даних несе відповідальність за застосування відповідних механізмів захисту, передбачених RODO у разі можливої передачі даних за межі Європейського економічного простору (ЄЕП). У цьому випадку розпорядник надасть можливість отримати додаткову інформацію та отримати копію відповідних документів. Згідно RODO, ви маєте право на: (а) доступу до ваших даних та отримання їх копії, (б) виправлення даних, (в) видалення даних, (г) обмеження обробки даних, (д) заперечення обробки, (є) подання скарги до Президента Управління з питань захисту персональних даних (за адресою: вул. Ставкі, 2, 00-193 Варшава, Польща). Якщо у вас є запити, запитання чи сумніви щодо обробки ваших персональних даних, будь ласка, зверніться до офіцера служби захисту даних, призначеного нами за адресою місця реєстрації Інституту: вул. Зельна, 39, 00-108 Варшава, з позначкою „Офіцеру служби захисту даних” або на електронну адресу iod@ordoiuris.pl