Frecvență: săptămânal - în poloneză; lunar - alte limbi disponibile

Administratorul datelor este Institutul Ordo Iuris pentru Cultura Juridică
Aflați mai multe

În baza art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care abrogă Directiva 95/46/CE (GDPR), vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Fundația pentru Cultura Juridică a Institutului Ordo Iuris cu sediul în Varșovia, ul. Zielna 39, 00-108 Varșovia (numită în continuare Institut sau administrator al datelor) în următoarele scopuri: (i) depunerea unei petiții către destinatari, (ii) informarea despre desfășurarea campaniei cu privire la petiție și efectele acesteia, (iii) ca parte a menținerii unui contact constant cu Institutul nostru în legătură cu obiectivele sale legale, în special prin informarea despre acțiunile și posibilitățile sociale organizate pentru sprijinirea activităților Institutului nostru. Prelucrarea datelor dvs. în scopurile menționate mai sus este justificată de interese legale urmărite de administrator în conformitate cu art. 6 secțiunea 1, litera f din GDPR. Furnizarea datelor dvs. este voluntară, dar fără a le furniza, nu veți putea semna petiția către destinatari, nu veți primi informații despre desfășurarea campaniei cu privire la petiție și efectele acesteia și nu veți obține informații despre implementarea obiectivelor statutare ale Institutului. Entitățile care furnizează servicii Institutului pot avea, de asemenea, acces la datele dvs. cu caracter personal, în special cele care se ocupă de hosting, IT, imprimare, expediere, servicii de plată, juridice, contabile, cadre. Datele cu caracter personal furnizate de dvs. nu vor fi procesate în mod automat, inclusiv sub forma de profilare. Datele dvs. personale nu vor fi stocate mai mult decât pentru perioada de limitare a oricărei revendicări, prevăzută de legislația generală aplicabilă. Administratorul de date este responsabil pentru aplicarea mecanismelor de protecție adecvate prevăzute în GDPR în cazul unor eventuale transferuri de date în afara Spațiului Economic European (SEE). În acest caz, administratorul va oferi posibilitatea de a obține informații suplimentare și de a primi o copie a sistemelor de protecție a datelor corespunzătoare. În conformitate cu legislația GDPR aveți următoarele drepturi: (a) dreptul de accesarea a datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a primi o copie, (b) dreptul de corectare a datelor cu caracter personal, (c) dreptul de ștergere a datelor cu caracter personal, (d) dreptul de limitare a prelucrării datelor cu caracter personal, (e) obiecțiunea împotriva prelucrării datelor cu caracter personal (f) depunerea unei plângeri la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (adresa: ul. Stawki 2, 00-193 Varșovia, Polonia) Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea datelor personale, vă rugăm să contactați Inspectorul pentru Protecția Datelor Personale pe adresa sediului Institutului: ul. Zielna 39, 00-108 Varșovia, cu mențiunea „Inspectorul pentru Protecția Datelor Personale” sau pe adresa de poștă electronică [email protected]