Učestalost: tjedno - na poljskom; mjesečno - ostali dostupni jezici

Administrator vaših podataka je Institut za pravnu kulturu Ordo Iuris.
Više informacija

Napominjemo da vaše osobne podatke obrađuje Zaklada Instituta za pravnu kulturu Ordo Iuris sa sjedištem u Varšavi na adresi ul. Zielna 39, poštanski broj 00-108 (kontrolor podataka) u sklopu održavanja stalnog kontakta s našom Zakladom u vezi s njezinim statutarnim ciljevima, posebice informiranjem o organiziranim društvenim kampanjama. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je čl. 6 sek. 1 lit. f Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ (GDPR). Davanje podataka je dobrovoljno, ali bez pružanja usluge newslettera nije moguće pružiti. Napominjemo da imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihovo ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor na njihovu obradu i pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu. Korištenje newslettera je neograničeno. Imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. U tom slučaju, podaci koje ste unijeli u postupku registracije bit će izbrisani odmah nakon isteka roka zastare za sva potraživanja i prava predviđena Građanskim zakonikom. Vašim osobnim podacima mogu pristupiti i subjekti koji nam pružaju usluge, posebice usluge hostinga, IT-a, ispisa, dostave i plaćanja. pravni, računovodstveni, HR. Dostavljeni osobni podaci mogu se obrađivati ​​na automatiziran način, uključujući u obliku profiliranja. Međutim, odluke koje se odnose na pojedinca u vezi s ovom obradom neće biti automatizirane. U slučaju bilo kakvih zahtjeva, pitanja ili nedoumica u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, molimo Vas da se obratite inspektoru za zaštitu podataka kojeg smo imenovali pismenim putem na adresu sjedišta Zaklade: ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s napomenom "Službenik za zaštitu podataka" ili na e-mail adresu [email protected]