Peticiju su potpisali: 13867

Administrator vaših podataka je Institut za pravnu kulturu Ordo Iuris.
Više informacija

Na osnovi članka 13. Direktive Europskog parlamenta i Savjeta (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016 godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR) obavještavamo vas da osobni podaci koje ste dostavili, obrađuje fondacija Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris sa sjedištem u Warszawi, ulica Zielna 39, 00-108 Warszawa (u daljem tekstu Institut ili kontrolor podataka) u slijedeće svrhe: (i) ​Podnijeti ovu peticiju Komisiji za međunarodno pravo Ujedinjenih naroda i vladama Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Češke Republike, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Španjolske, Nizozemske, Irske, Litve, Luksemburga, Latvije, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska, Mađarska i Italija, (ii) obavještavanje o tijeku kampanje za peticiju i njezinim ishodima, (iii) u okviru održavanja postojanog kontakta s našim Institutom u vezi s njegovim ciljevima koji proizlaze iz statuta, posebno putem informiranja o organiziranim društvenim akcijama i mogućnostima podržavanja djelatnosti našeg Instituta. Obrada vaših podataka u gore navedene svrhe ima pravnu osnovu koja je opravdana interesom realiziranim od strane kontrolora u skladu s člankom 6, stav 1, slovo f GDPR-a. Podatke dostavljate dobrovoljno, ali ipak ako ih ne dostavite, neće biti moguće podnošenje peticije prosljeđivanje peticije adresatima, obavještavanje o tijeku kampanje za peticiju i njezinim ishodima kao i informiranje o realizaciji ciljeva Instituta koji proizlaze iz njegovog statuta. Vašim osobnim podacima pristup mogu imati također subjekti koji pružaju usluge Institutu, osobito usluge udomljavanja, informatičke, tiskovne, poštanske, platne, odvjetničke, računovodstvene i kadrovske usluge. Osobni podaci koje ste dostavili neće se obrađivati na automatski način uključujući obradu u obliku profiliranja. Vaši osobni podaci neće se čuvati duže od roka zastare eventualnih potraživanja koji je predviđen u općim propisima obvezujućeg zakona. Kontrolor podataka odgovara za primjenu odgovarajućih mehanizama zaštite predviđenih u GDPR-u u slučaju eventualnih prijenosa podataka van Europskog gospodarskog prostora (EEA). U takvom slučaju kontrolor podataka će osigurati mogućnost dobivanja daljih informacija i primjeraka odgovarajućih zaštitnih mjera. U skladu s GDPR-om imate pravo na: (a) pristup svojim osobnim podacima i primjerak podataka, (b) ispravak podataka, (c) brisanje osobnih podataka, (d) ograničenje obrade podataka, (e) podnošenje prigovora na obradu, (f) podnošenje žalbe Predsjedniku Agencije za zaštitu osobnih podataka (na adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Poljska) U slučaju ako imate bilo koja pitanja ili nedoumice koje se odnose na obradu vaših ličnih podataka, kontaktirajte ovlaštenog Inspektora za zaštitu osobnih podataka na adresu sjedišta Instituta: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, s informacijom „Inspektor za zaštitu osobnih podataka“ ili na adresu elektronske pošte iod@ordoiuris.pl