Dziękujemy za podpisanie petycji.
Krakowscy Radni zdecydowali o nadaniu dr Wandzie Półtawskiej Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa.
Dziękujemy!