Dziękujemy za podpisanie petycji.
Zebraliśmy 6405 podpisów!