Administratorami danych są Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris,
Uczelnia Collegium Intermarium.
Dowiedz się więcej

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa oraz przez Collegium Intermarium z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa (dalej: nazywani administratorami danych): a) w celu kontaktu w sprawach związanych z konferencją „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny?”, informowania o przebiegu konferencji, wysyłki materiałów oraz podsumowań dot. powyższego wydarzeniai, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z administratorami danych w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności administratorów danych. Przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratorów danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe kontaktowanie się w sprawach związanych z konferencją „Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – dodatek czy podstawa skutecznej recepty na kryzys demograficzny?”, informowanie o przebiegu konferencji, wysyłka materiałów oraz podsumowań dot. powyższego wydarzenia, ani informowanie o realizacji celów statutowych administratorów danych. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratorów danych nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku administratorzy danych zapewniają możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych przez administratorów może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej pod adresami: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci oraz https://collegiumintermarium.org/polityka-prywatnosci/ . W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby Instytutu: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]