Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Petycję podpisały 3733 osoby.

Apel został złożony do Fundacji Baracka Obamy oraz Ambasady Stanów Zjednoczonych o podjęcie konkretnych kroków w stosunku do Bartosza Staszewskiego, który występuje przeciwko Polsce, Unii Europejskiego i NATO oraz znieważa polskich żołnierzy ofiarnie służących swojej Ojczyźnie.