13%

Dane organizatora

Czy suwerenność ma wartość bezwzględną? Czy położenie geopolityczne Polski nie oznacza niezbędnej gotowości do odparcia agresji? W jaki sposób można przygotować do tego społeczeństwo?

Czy interes Polski może być realizowany skutecznie w ramach międzynarodowych organizacji? Na jakich warunkach Polska powinna być członkiem struktur ponadnarodowych?

Jak powinna wyglądać służba wojskowa? Czy zasadnicza służba wojskowa właściwie przygotowuje naród do obrony? Jakie mogą być alternatywy?

Czy władza może wymagać od obywatela oddania życia za Ojczyznę? Czy ochrona własnego życia i życia rodziny jest nadrzędna wobec obowiązków względem państwa?

Główne wnioski:

Jakie zagadnienia wzbudziły najwięcej kontrowersji:

Uwagi:

Wysyłając formularz akceptujesz klauzulę RODO.
Dowiedz się więcej

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, 00-108 Warszawa (dalej Fundacja lub administrator danych): a) w celu kontaktu w sprawach związanych z projektem Narodowych Konsultacjach Konstytucyjnych, informowania o przebiegu projektu, wysyłki materiałów, podsumowań dot. powyższego projektu, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Pana/Pani danych w wyżej wskazanych celach uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez naszą Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach związanych z projektem ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez naszą Fundację nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa żądania usunięcia danych osobowych. Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Fundacja zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Instytucie może Pan/Pani zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres siedziby Instytutu: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl