Periodicita: týdně – v polštině; měsíčně – další dostupné jazyky

Správcem vašich údajů je Institut pro právní kulturu Ordo Iuris.
Další informace

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO) Vás informujeme, že Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává Nadace Institut právní kultury Ordo Iuris se sídlem ve Varšavě, ul. Zielna 39, 00-108 (dále jen správce údajů) pro tyto účely: pravidelné udržování kontaktu se správcem údajů v souvislosti s jeho zákonnými cíli, zejména informováním o pořádaných společenských akcích, veřejných akcích a možnostech podpory činnosti správce údajů. Zpracování vašich údajů pro výše uvedené účely je odůvodněno oprávněnými zájmy správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO. Poskytnutí vašich údajů je dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení vás nebude možné informovat o plnění zákonných cílů správce údajů. K vašim osobním údajům mohou mít přístup také subjekty, které správci údajů poskytují služby, zejména hostingové, IT, tiskové, poštovní, platební, právní, účetní a personální. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou uchovávány nejdéle po dobu promlčení případných nároků, která je stanovena obecně platnými právními předpisy. Správce údajů je odpovědný za použití příslušných mechanismů ochrany stanovených v nařízení RODO v případě jakéhokoli předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V takovém případě správce údajů zajistí, abyste mohli získat další informace a kopii příslušných ochranných opatření. Podle zákona RODO máte právo: (a) přístup ke svým údajům a obdržení kopie svých údajů, (b) opravu svých údajů, (c) výmaz svých údajů, (d) omezení zpracování údajů, (e) vznést námitku proti zpracování, (f) podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (na adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Polsko). Podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů správcem údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.ordoiuris.pl/polityka-prywatnosci . V případě jakýchkoli žádostí, dotazů nebo obav týkajících se zpracování vašich osobních údajů se obraťte na námi jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese sídla Institutu: Zielna 39, 00-108 Varšava, s označením "pověřenec pro ochranu osobních údajů", nebo na e-mailovou adresu [email protected].